You are here

Konzervatorska radionica

Konzervatorska radionica vodi brigu o restauraciji i konzervaciji arheoloških predmeta, prateći savremene principe ove djelatnosti i uvodeći nove tehnologije za obradu materijala: metal, drvo, arheološki tekstil, kamen i dr.

Zaposleni: 
Mr. Esad Vesković
konzervator specijalista
konzervator savjetnik
Marica Todorović
manipulantica
Arheologija, konzervatorska radionica