You are here

Konzervatorska radionica

Vodi brigu o konzervaciji etnoloških predmeta izrađenih od različitih vrsta materijala (tekstil, koža, drvo, metal, staklo, plastika) prateći savremene principe zaštite etnoloških predmeta.

Zaposleni: 
Mr. Azra Bečević-Šarenkapa
viša konzervatorica za tekstil
Damir Lazzari
viši preparator za drvo, metal i kožu
Rasema Šalaka
manipulantica
Etnologija