You are here

Štucne

Štucne sa prepoznatljivim šarama Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, predstavljaju vuneni odjevni predmet koji se nosio u hladnijim i planinskim predjelima Bosne i Hercegovine. (RUČNI RAD)

Materijal: 
wool