You are here

Antički željezni alat i oprema sa prostora Bosne i Hercegovine

Antički željezni alat i oprema sa prostora Bosne i Hercegovine

Na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, na kojem su se nalazili dijelovi rimskih provincija Dalmacije i Panonije, nađen je veliki broj upotrebnih predmeta kojim su se služili tadašnji stanovnici ovog područja. U knjizi su obrađeni predmeti koji su služili u građevinarstvu, zemljoradnji, stočarstvu, rudarstvu, lovu, ribolovu i zanatstvu, a dat je i detaljan historijski i prirodni okvir BiH iz rimskog perioda. Pored toga, knjiga sadrži i 113 tabela sa crtežima i 56 priloga s fotografijama obrađenih predmeta.

Autor: 
Adnan BUSULADŽIĆ
Jezik publikacije: 
BosanskiEngleski
ISBN: 
978-9958-502-14-9
Fizički opis publikacije: 
27 cm
Broj strana: 
400str.
Godina objave: 
2014