You are here

Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine

Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine

Kapitalno djelo iz oblasti arheologije, nezaobilazna literatura za sve koji se bave prošlošću. Obuhvaćeni su svi arheološki lokaliteti u BiH, a periodi od paleolita do kasnog srednjeg vijeka. U izradi Leksikona učestvovali su vrhunski arheolozi Bosne i Hercegovine. U prva tri toma Leksikona nalaze se opisi lokaliteta koji su razvrstani po regijama i arheološkim periodima. Sljedeća četiri toma sadržavaju arheološke karte na kojima su naznačeni svi lokaliteti koji se obrađeni u tekstualnom dijelu.

Autor: 
Zemaljski muzej BiH
Jezik publikacije: 
BosanskiSrpskiHrvatski
Fizički opis publikacije: 
35 cm
Godina objave: 
1988