You are here

Bosanske brvnare: drvo – čuvar najstarijih graditeljskih vještina stanovnika Bosne

Bosanske brvnare: drvo

Autorica daje cjelovit prikaz postanka i razvoja bosanske brvnare na osnovu prikupljene dokumentacije i primjera brvnara sačuvanih u drugoj polovini 20. vijeka. Dati su primjeri kuća građenih od drveta ili u kombinaciji drveta i drugih materijala, nastalih u periodu od početka 19. do kraja 20. vijeka. Knjiga je ilustrovana fotografijama brvnara i crtežima unutrašnjeg i vanjskog izgleda.

Autor: 
Astrida BUGARSKI
Jezik publikacije: 
Hrvatski
ISBN: 
978-9958-502-08-8
Fizički opis publikacije: 
21 cm
Broj strana: 
196str.
Godina objave: 
2009