You are here

BUTMIRSKA FIGURINA LJUDSKE GLAVE 1

Butmirska figurina ljudske glave; Figuralna plastika prepoznatljiva je karakteristika butmirske kulture. Figuralne predstave se odlikuju naglašenim realizmom te predstavljaju izdvojenu i originalnu pojavu u umjetnosti neolitika uopće.

Datacija: 4800 p.n.e

Lokalitet: Butmir, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Materijal: 
gips/drvo
Dimenzije: 
6,4 x 4,4