You are here

BUTMIRSKA FIGURINA LJUDSKE GLAVE 3

Butmirska figurina ljudske glave; Figuralna plastika prepoznatljiva je karakteristika butmirske kulture. Figuralne predstave se odlikuju naglašenim realizmom te predstavljaju izdvojenu i originalnu pojavu u umjetnosti neolitika uopće.

Materijal: 
gips/drvo
Dimenzije: 
7,2 x 4,4