You are here

Hagada paket (bosanska verzija)

 

„Hag Pesah sameah“ Hagada poklon paket (bosanska verzija)

Tematski poklon paket pod nazivom „Hag pesach sameach“ sadrži najnovije izdanje Sarajevske hagade koja uključuje visokokvalitetan faksimil Sarajevske hagade i posebno knjigu studije pod nazivom „Sarajevska hagada povijest i umjetnost“ autora Shalom Sabara. Paket još sadrži četiri razglednice sa prikazima najprepoznatljivijih stranica iz hagade kao što je „stvaranje svijeta“ i „smokvino drvo“, bookmark te poster sa prikazom najpoznatije stranice iz Sarajevske hagade.

„Hag Pesah sameah“ je poklon paket namijenjen svim istraživačima i ljubiteljima sefardske tradicije i kulture u svijetu. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine originalna Sarajevska hagada predstavlja jedan od najznačajnih predmeta od 3 miliona eksponata, a poklon set „Hag pesah sameah“ jedan od najluksuznih poklon setova iz naše suvenirnice.