You are here

Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka

Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka

Izvanredno i iscrpno djelo utemeljeno na nalazima s raznih arheoloških lokaliteta i bogatoj naučnoj literaturi. Po prvi put na jednom mjestu mogu se naći detaljni opisi, analize, historijski i arheološki kontekst hladnog oružja iz perioda od 10. do 15. vijeka nađenog na područja Bosne i Hercegovine. Pored mačeva i topuza obrađeni su i vrhovi kopalja i vršci strelica. Knjiga je ilustrovana fotografijama, crtežima i kartama.

Autor: 
Mirsad SIJARIĆ
Jezik publikacije: 
Bosanski
ISBN: 
978-9958-600-50-0
Fizički opis publikacije: 
30 cm
Broj strana: 
431str.
Godina objave: 
2014