You are here

"Kid" paket

„Kid“ paket

Tematski poklon paket pod nazivom „Kid“ uključuje set od tri bojanke sa različitom tematikom: stećci, insekti i ćilim što obukvata primjere sa svih odjeljenja ZMBIH, replika malog pečata, bedž sa firguralnim motivom sa stećaka i grafitna olovka.

„Kid“ poklon paket je namijenjen našoj najmlađoj publici koja se na zabavan način može educirati o kulturnom, historijskom i prirodnom naslijeđu svoje zemlje a koja se baštini u Zemaljskom muzeju BiH.