You are here

LA HAGGADAH DE SARAJEVO HISTOIRE & ART

francuska

   Čuveni srednjovjekovni rukopis, Sarajevska hagada, dostupan je u novom izdanju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Novo faksimilsko izdanje rukopisa koji je, zbog svoje kulturno-historijske i umjetničke vrijednosti, uvršten na UNESCO registar Memorija svijeta, prati opsežna studija profesora Shaloma Sabara Sarajevska hagada, povijest i umjetnost. Studija pruža detaljnu analizu iluminacija, tekstova, historiju rukopisa i komparativnu analizu. Dostupna je na bosanskom, engleskom i franacuskom jeziku.

Autor: 
SHALOM SABAR
Jezik publikacije: 
Bosanski
ISBN: 
978-9958-502-32-3
Fizički opis publikacije: 
24
Broj strana: 
267str.
Godina objave: 
2021