You are here

Notes sa eminentnim ličnostima ZMBiH - Ćiro Truhelka

Rokovnik sa eminentnim ličnostima ZMBiH.  Ćiro Truhelka (1865. - 1942.)

Prvi kustos i urednik Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, jedan od pionira koji su uspostavili stručne i naučne principe djelovanja Muzeja.

Dimenzije: 
14 x 9