You are here

Notes sa eminentnim ličnostima ZMBiH - Borivoj Čović

Rokovnik

Borivoj Čović (1927.-1995.)

 Akademik Borivoj Čović svoj radni vijek u najvećoj mjeri posvetio je istraživanju bronzanog i željeznog doba Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na pitanja umjetnosti, metalurgije, religije, te etnogeneze i kulturnog razvoja Ilira.

Dimenzije: 
14 x 9