You are here

Notes sa eminentnim ličnostima ZMBiH - Derviš M. Korkut

rokovnik

Rokovnik sa eminentnim ličnostima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Derviš M. Korkut ( 1888.-1969.)

Kao kustos i bibliotekar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Derviš Korkut obavljao je poslove katalogiziranja zbirki orijentalnih rukopisa i osmanske arhivske građe. Godine 1942. sklonio je i spasio Sarajevsku hagadu pri pokušaju konfiskacije od njemačkog generala, sačuvavši tako ovaj fascinantni rukpis za buduće generacije.

Dimenzije: 
14 x 9