You are here

Rimske vile u Bosni i Hercegovini

Rimske vile u Bosni i Hercegovini

Knjiga daje izvanredan prikaz lokaliteta u BiH na kojima su nađene rimske vile, samih objekata i njihovih vrsta, a sve je uklopljeno u historijski i arheološki okvir. Knjiga je bogato ilustrirana tlocrtima i rekonstrukcijama vila, detaljima sa mozaika i slikama predmeta.

Autor: 
Adnan BUSULADŽIĆ
Jezik publikacije: 
BosanskiEngleski
ISBN: 
978-9958-502-11-8
Fizički opis publikacije: 
28 cm
Broj strana: 
239str.
Godina objave: 
2011