You are here

Stećak iz Radimlje

Stećak iz Radimlje

Gipsani model stećka s nekropole u Radimlji. Stećak je u obliku visokog sanduka, bogato ukrašen. Na užoj strani je u plitkom reljefu prikazana muška figura sa podignutom desnom rukom, dok se iznad lijevog ramena nalazi uklesan luk sa strijelom. Visina originalnog spomenika je 170 cm (bez podnožja koje je visoko 28 cm), najveća dužina 120 cm, a najveća širina 100 cm.

 

Materijal: 
gips
Dimenzije: 
5,8 cm x 8 cm x 12 cm