You are here

Velika bojanka za djecu i odrasle

Velika bojanka donosi simbole sa stećaka, novac iz numizmatičke zbirke, simbole iz antike i srednjeg vijeka kao što su antičke skulpture, Hagada i srednjovjekovno oružje. Naučit ćete šta predstavljaju određeni simboli i slike sa ćilima, kao što su zvjezdica, kornjača, škorpion, drvo života i ptica, te se upoznati s dijelom bogate prirodnjačke zbirke - insektima, pticama, sisarima, kao i biljnim svijetom. Ova bojanka donosi vam motive predmeta iz zbirki tri odjeljenja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine - Arheološkog, Etnološkog i Odjeljenja prirodnih nauka.

Autor: 
Aleksandra Knežević
Jezik publikacije: 
BosanskiEngleski
ISBN: 
978-9958-502-18-7
Fizički opis publikacije: 
25 cm
Broj strana: 
96str.
Godina objave: 
2017