You are here

Odsjek za materijalnu kulturu

Odsjek za materijalnu kulturu sadrži sljedeće sistematske zbirke:

 • Zbirka kompleta tradicionalnih nošnji 
 • Zbirka pojedinačnih dijelova nošnji
 • Zbirka tekstilnog pokućstva
 • Zbirka pomagala za preradu tekstila
 • Zbirka narodne privrede 
 • Zbirka gradskog pokućstva
 • Zbirka seoskog pokućstva
 • Zbirka grnčarskih proizvoda
 • Zbirka tradicionalnih zanata
 • Zbirka maketa tradicionalnoga graditeljstva
 • Zbirka oružja 
 • Zbirka nakita
 • Zbirka dječijih igračaka
 • Zbirka ličnih predmeta

U knjigu inventara upisano je 17.450 inventarnih jedinica, uključujući 288 kompleta nošnji.

Izložba Život i kultura gradskog stanovništva Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću smještena je na prvom spratu paviljona Odjeljenja za etnologiju. Posjetioci mogu oživjeti slike iz života u šest autentičnih soba iz minulih stoljeća. 

U suterenu su smještene diorame s maketama tradicionalnih radionica i ambijenata: samokov – stara kovačnica; tabhana – radionica za preradu kože; valjaonica sukna; stari majdan (rudnik) sa naseljem u Varešu; sojeničko naselje kod Bosanske Gradiške.

U prizemlju zgrade povremeno se održavaju tematske izložbe različitoga karaktera.

Zaposleni: 
Mr. sc. Lebiba Džeko
etnologinja za seoske i gradske zanate
muzejska savjetnica
Odjeljenje za etnologiju, narodna nošnja, zmijanjski vez

Rukavi sa ženske košulje

Rukavi predstavljaju primjerak „zmijanjskog veza”, specifične tehnike kojom su žene u Zmijanju, kod Banje Luke, ukrašavale žensku odjeću i domaćinstvo (vjenčanice, marame, haljine, posteljinu). Kao jedan od najspecifičnijih i najkarakterističnijih vezova u regiji, „zmijanjski vez” je 2014.

Odjeljenje za etnologiju, narodna nošnja, pregača

Ženska pregača

Dio hrvatske ženske nošnje karakterističan za cijelu Bosansku Posavinu. Pregača je tkana na redak od domaće vune u crnoj, bijeloj, narandžastoj, žutoj, plavoj i crvenoj boji. Šare predstavljaju uzdužne pruge. Okolo je oivičena vunenim crvenim „marvićem” (čipkom), koji je pleten iglom na kuku.

Odjeljenje za etnologiju, kutija za nakit, 19. stoljeće, 19. vijek, filigran

Kutija za nakit

Srebrena kutija izrađena tehnikom filigrana – vrlo zahtjevnom i preciznom obradom srebrene ili zlatne žice, od koje se potom formiraju različiti oblici. Radili su je majstori kujundžije posebno specijalizirani za izradu filigrana.

Odjeljenje za etnologiju, oružje, jatagan bjelosapac

Jatagan bjelosapac

Oružje koje su muškarci nosili prilikom svakog udaljavanja od kuće, jatagan je bio i statusni simbol, koji je ukazivao na zrelost, muževnost i bogatstvo vlasnika.

Etnologija, materijalna kultura, bardak, Višnjica, glina, keramika, višnjička keramika
<

Bardak Šeho

Srednja Bosna je poznati lokalitet na kome se izrađivala keramika na ručnom grnčarskom kolu, što je najstarija tehnologija izrade keramičkih predmeta. Najpoznatija je, svakako, višnjička ili bijela keramika, koja se smatra najljepšom seoskom keramikom sa područja BiH.