You are here

Odjeljenje za konzervaciju

Odjeljenje za konzervaciju bavi se restauracijom, konzervacijom i zaštitom kulturnog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Formirano je 2016. godine kao zasebno Odjeljenje Zemaljskog muzeja BiH. Primarna uloga Odjeljenja jeste rad na zaštiti predmeta iz zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Konzervacija i restauracija se vrši savremenim metodama i materijalima, kroz redovnu kontrolu stanja predmeta u zbirkama i depoima u saradnji s kustosima.

Odjeljenje za konzervaciju surađuje i sa drugim muzejskim i srodnim kulturnim institucijama u Bosni i Hercegovini pružajući usluge svojih laboratorija u zaštiti i očuvanju kulturnog naslijeđa. Konzervatori učestvuju i na pripremama i realizaciji muzejskih, povremenih i stalnih izložbenih postavki.

Pored konzervacije na Odjeljenju se radi i na izradi otisaka i replika različitih predmeta iz zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

konzervacija@zemaljskimuzej.ba

Plašt

Fragmenti arheološkog tekstila pronađeni na nekropoli Kopošići kod Ilijaša, za koje se predpostavlja da su pogrebni plašt kneza Mirka Radojevića.

Izrada modela sisara (vuk i srna)

Izrada modela sisara (vuk i srna), fotografije ilustruju anatomsku obradu prije završnog postavljanja životinjske kože.  Model se radi od poliuretana, nakon završetka izrade preparata, radi se na izradi ambijenta i postavljanju eksponata u dioramu. 

Dimetrodon

Model je izrađen za potrebe izložbe "Fosili Sarajeva i okoline". Preteča je kičmenjaka a napravljen je na osnovu podataka i dimenzija u prirodnoj veličini uz konsultacije s paleontologom.

Stećci

Konzervatorski radovi - uklanjanje nečistoća i drugih korozionih produkata sa površine kamena. Saniranje malih pukotina i oštećenja. 

Keramika

Za novi stalni postav Odsjeka za prahistoriju vrši se konzervacija i restauracija keramičkih posuda. Na posudama se obavlja konsolidacija i rekonstrukcija. Da bi se vratila čitljivost predmetu, na modelovanim dijelovima radi se retuš.