You are here

Odjeljenja

Odjeljenje za konzervaciju bavi se restauracijom, konzervacijom i zaštitom kulturnog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Formirano je 2016. godine kao zasebno Odjeljenje Zemaljskog muzeja BiH.

Odjeljenje za etnologiju sakuplja, čuva, izlaže i proučava sve segmente materijalne, duhovne i socijalne kulture naroda Bosne i Hercegovine. Posjeduje bogat fundus muzejskog materijala, koji je pohranjen i tematski razvrstan u zbirke.

Odjeljenje čine: Geološki odsjek, Zoološki odsjek i Botanički odsjek. Njihove bogate zbirke obuhvataju živi i neživi svijet Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, sa oko 2 miliona uzoraka, većinom prikupljenih terenskim istraživanjima.

Odjeljenje za arheologiju slijedi klasičnu hronološku podjelu pri organizaciji i sistematizaciji zbirki, tako da je podijeljeno u tri odsjeka: Odsjek za prahistoriju, Odsjek za antiku i Odsjek za srednji vijek.