You are here

Zoologija

Entomološka zbirka se sastoji od dvije cjeline: Zbirke insekata Balkanskog poluostrva, koja sadrži oko 500.000 primjeraka, čiji je osnivač Viktor Apfelbeck, i Zbirke insekata (donatora) Bore Mihljevića, koja sadrži oko 30.000 primjeraka (Lepidoptera i Coleoptera). 

Ornitološka zbirka se sastoji se od četiri cjeline: Zbirke ptica Balkanskog poluostrva Otmara Reisera (oko 10.000 primjeraka), Zbirke ptica vanbalkanskog područja (oko 700 primjeraka), Zbirke gnijezda (oko 50 komada) i Zbirke jaja (oko 500 komada).

Herpetološka i ihtiološka zbirka čine dvije cjeline: Zbirke vodozemaca i gmizavaca (oko 4.000 primjeraka), i Zbirke riba (oko 7.000 primjeraka).

Mamalogija obuhvata Zbirku sisara (oko 950 primjeraka).

Zaposleni: 
Dr. sc. Dražen Kotrošan
kustos
biolog za kičmenjake – ornitolog, muzejski savjetnik
Dejan Kulijer
biolog za beskičmenjake – entomolog
načelnik Odjeljenja za prirodne nauke
Natural sciences, zoology, insect, beetle, Rosalia

Alpska strizibuba — Rosalia alpina (Linnaeus)

Tvrdokrilci (Coleoptera) predstavljaju najbrojniju grupu insekata i najveću grupu živih organizama na planeti, sa oko 400.000 do sada opisanih vrsta. Od tog broja oko 29.000 je zastupljeno u Evropi, dok za Bosnu i Hercegovinu ne postoje pouzdani podaci o broju vrsta.

Prirodne nauke, insekti, vilin konjic

Veliki potočar — Cordulegaster heros Theischinger

Vilini konjici spadaju među najstarije poznate insekte čiji su preci živjeli na Zemlji prije više od 300 miliona godina. Neki od ovih insekata dostizali su nevjerovatne dimenzije; sa rasponom krila od 70 cm to su bili najveći insekti koji su ikada postojali.

  •