You are here

Biblioteka

Biblioteka Zemaljskog muzeja BiH specijalna je naučna biblioteka sa oko 300.000 svezaka publikacija (knjiga, časopisa, novina). Rad na njenom utemeljenju počeo je samim osnivanjem Muzejskog društva u Sarajevu 1884. godine, kada je koncipirana kao prva naučna biblioteka na tlu Bosne i Hercegovine. Počela je s radom 1888. godine, a od 1913, kada je Muzej uselio u nove zgrade, dobila je prostorije u kojima je i danas smještena. 

Koncepciju Biblioteke izradio je prvi muzejski direktor Kosta Herman (Hoermann), a na listi kustosa i bibliotekara koji su njome upravljali nalaze se i Ćiro Truhelka, Otmar Rajser (Othmar Reiser), Franjo Fiala, Gregor Čremošnik, Vejsil Ćurčić, Franjo Topić, Vladimir Ćorović, Petar Skok, Derviš Korkut, Matija Lopac, Hajrudin Ćurić i Olga Lalević.

Građa koju Biblioteka posjeduje sistematski je prikupljana 127 godina i odnosi se na oblasti arheologije, historije, etnologije, folkloristike, mineralogije, geologije, botanike, zoologije i muzeologije. Stare zbirke Biblioteke, prikupljene u periodu Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije, raritetnog su karaktera. Od početka svog djelovanja, zahvaljujući izdavačkoj djelatnosti, odnosno izdavanju Glasnika Zemaljskog muzeja BiH, Biblioteka je uspostavila kontakte i razmjenu publikacija sa naučnim institucijama i muzejima širom svijeta.

Biblioteka ima sljedeće kataloge: 
•    abecedni katalog periodike unikata i duplikata;
•    autorski katalog unikata i duplikata;
•    sistematski katalog.

biblioteka@zemaljskimuzej.ba

Zaposleni: 
Andrea Dautović
načelnica Odjeljenja zajedničkih službi
bibliotekarka za razmjenu, nabavku i prodaju publikacija
Saliha Alijagić
bibliotekarka, redaktorica sistematskoga kataloga
Ivana Dautović
bibliotekarka, informatorica
Petra Rađen
viša knjižničarka