You are here

Prahistorija

Zbirka Odsjeka za prahistoriju se sastoji od preko 70.000 inventarnih jedinica, tj. arheoloških predmeta, izrađenih od keramike, kremena, kamena, kosti, metala i stakla. Zastupljene su epohe paleolita, neolita, eneolita, bronzanog i željeznog doba, a materijal potječe iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Početak rekonstrukcije krila zgrade u kojem će biti smještena stalna izložba Bosna i Hercegovina u prapovijesno doba, očekuje se tokom 2016. godine.

Zaposleni: 
Dr. sc. Andrijana Pravidur
zamjenica direktora
arheologinja za željezno doba Bosne i Hercegovine, muzejska savjetnica
Dr. sc. Ana Marić
načelnica Odjeljenja za arheologiju
arheologinja za numizmatiku, kustosica
arheologija prahistorija posuda

Posuda butmirske kulture

Upotreba keramičkog materijala najizrazitija je karakteristika butmirske kulture.

arheologija prahistorija lonac

Butmirski lonac

Najznačajnija kasnoneolitička kulturna pojava u Bosni i Hercegovini, nazvana prema istoimenom i prvom istraženom lokalitetu, Butmiru kod Sarajeva.

arheologija prahistorija figura glave

Butmirska figurina ljudske glave

Posebna karakteristika butmirske kulture je figuralna plastika. Najveći broj ovih nalaza koji predstavljaju ljudske i, rjeđe, životinjske figurine potječe s lokaliteta Butmir.

arheologija prahistorija posuda

Keramička posuda kostolačke kulture

Sliv gornjeg i donjeg toka rijeke Bosne područje je jugozapadnog, perifernog, rasprostiranja kostolačke kulture na bosanskohercegovačkom području s najznačajnijim lokalitetom Pivnica kod Odžaka.

Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, etruščansko-italska kaciga

Etruščansko-italska kaciga

Kaciga je otkrivena na lokalitetu Vrankamen kod Bosanske Krupe, u neposrednoj blizini mjesta na kojem je otkrivena čuvena ostava afričkog novca i ingota (poluproizvoda).