You are here

Prahistorija

Zbirka Odsjeka za prahistoriju se sastoji od preko 70.000 inventarnih jedinica, tj. arheoloških predmeta, izrađenih od keramike, kremena, kamena, kosti, metala i stakla. Zastupljene su epohe paleolita, neolita, eneolita, bronzanog i željeznog doba, a materijal potječe iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Početak rekonstrukcije krila zgrade u kojem će biti smještena stalna izložba Bosna i Hercegovina u prapovijesno doba, očekuje se tokom 2016. godine.

Zaposleni: 
Dr. sc. Andrijana Pravidur
arheologinja za željezno doba Bosne i Hercegovine
viša kustosica
Dr. sc. Ana Marić
načelnica Odjeljenja za arheologiju
arheologinja za numizmatiku, kustosica
Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, nakit, mlađe željezno doba, srednje željezno doba, sljepoočni kolutovi, Sanski Most

Sljepoočni kolutovi tipa Sanski Most

Naušnice sljepoočničarke tipa Sanski Most nosile su se na području sljepoočnica, okačene na traku koja je išla preko čela. Sastoje se iz dva dijela. Gornji je načinjen od šire trakaste žice, a donji je u obliku dva konusa bez šiljastog dna; dijelovi su spojeni donjim krajevima.

arheologija prahistorija figurina

Boginja iz Luga

Pedesetih godina 20. stoljeća, prilikom izvođenja građevinskih radova u okolini Goražda, devastirana su dva značajna arheološka lokaliteta.

Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, kopča, fibula, željezno doba

Fibula s osmičastim ukrasom

Fibula ili kopča je služila za kopčanje odjeće i kao ukras.

arheologija prahistorija narukvica

Narukvica tipa Donja Dolina

Bronzana narukvica tipa Donja Dolina je narukvica otvorenih krajeva, sa dvije vrste poprečnih rebara: rebra ukrašena sa po tri dugmeta, i neukrašena rebra.

arheologija prahistorija kutija za nakit

Larnax – kutijica za nakit

Bronzana kutijica pravougaonog oblika, sa željeznom osovinom za poklopac i malom bravicom, namijenjena za držanje nakita.