You are here

Odjeljenje za arheologiju

Odjeljenje za arheologiju slijedi klasičnu hronološku podjelu pri organizaciji i sistematizaciji zbirki, tako da je podijeljeno u tri odsjeka: Odsjek za prahistoriju, Odsjek za antiku i Odsjek za srednji vijek. Pored toga, na Odjeljenju se nalaze i konzervatorska radionica i Odsjek za dokumentaciju.

Arheološke zbirke prate sve aspekte života čovjeka (naselja i nastambe, svakodnevni život, privreda, umjetnost, duhovnost, religija itd.), na prostorima Bosne i Hercegovine, od starijeg kamenog doba do kasnog srednjeg vijeka. Predmeti u zbirkama najvećim su dijelom prikupljeni terenskim istraživanjima a u manjoj mjeri otkupom i poklonima.

Pored muzeološke djelatnosti, stručnjaci se bave i naučnoistraživačkim radom. Rezultate istraživanja obrađuju i objavljuju u časopisu Glasnik Zemaljskog muzeja, sv. Arheologija, koji izlazi od samog osnivanja muzeja 1888. godine.

arheologija@zemaljskimuzej.ba   

          

 

 

arheologija prahistorija posuda

Keramička posuda kostolačke kulture

Sliv gornjeg i donjeg toka rijeke Bosne područje je jugozapadnog, perifernog, rasprostiranja kostolačke kulture na bosanskohercegovačkom području s najznačajnijim lokalitetom Pivnica kod Odžaka.

Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, etruščansko-italska kaciga

Etruščansko-italska kaciga

Kaciga je otkrivena na lokalitetu Vrankamen kod Bosanske Krupe, u neposrednoj blizini mjesta na kojem je otkrivena čuvena ostava afričkog novca i ingota (poluproizvoda).

Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, nakit, mlađe željezno doba, srednje željezno doba, sljepoočni kolutovi, Sanski Most

Sljepoočni kolutovi tipa Sanski Most

Naušnice sljepoočničarke tipa Sanski Most nosile su se na području sljepoočnica, okačene na traku koja je išla preko čela. Sastoje se iz dva dijela. Gornji je načinjen od šire trakaste žice, a donji je u obliku dva konusa bez šiljastog dna; dijelovi su spojeni donjim krajevima.

arheologija prahistorija figurina

Boginja iz Luga

Pedesetih godina 20. stoljeća, prilikom izvođenja građevinskih radova u okolini Goražda, devastirana su dva značajna arheološka lokaliteta.

Odjeljenje za arheologiju, prethistorija, prahistorija, kopča, fibula, željezno doba

Fibula s osmičastim ukrasom

Fibula ili kopča je služila za kopčanje odjeće i kao ukras.