You are here

Odsjek za geologiju

Odsjek za geologiju obuhvata sljedeće sistematske zbirke :

Mineralogija: Zbirka minerala Bosne i Hercegovine sadrži oko 2.500 uzoraka, a Generalna zbirka minerala oko 2.200. Zbirka meteorita sadrži 66 primjeraka. 

Petrografija: Zbirka stijena i ruda Bosne i Hercegovine sadrži oko 1.300 primjeraka, a Generalna zbirka oko 700 primjeraka.

Paleontologija: Zbirka fosila Bosne i Hercegovine sadrži oko 18.000 primjeraka, a Generalna zbirka fosila oko 14.000 (Mollusca, Echinodermata, Brachiopoda, biljke, kičmenjaci itd.).

Zaposleni: 
Mr. Božena Čvorović
paleontologinja
viša kustosica
Dr. Amra Hamzabegović
geologinja petrografkinja
naučna saradnica
Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, riba, gornja jura

Fosili

Nazvani po latinskoj riječi fossilis – iskopavati, fosili su ostaci organizama koji su živjeli u geološkoj prošlosti i sačuvali se u Zemljinoj kori.

  •