You are here

Zoologija

Entomološka zbirka se sastoji od dvije cjeline: Zbirke insekata Balkanskog poluostrva, koja sadrži oko 500.000 primjeraka, čiji je osnivač Viktor Apfelbeck, i Zbirke insekata (donatora) Bore Mihljevića, koja sadrži oko 30.000 primjeraka (Lepidoptera i Coleoptera). 

Ornitološka zbirka se sastoji se od četiri cjeline: Zbirke ptica Balkanskog poluostrva Otmara Reisera (oko 10.000 primjeraka), Zbirke ptica vanbalkanskog područja (oko 700 primjeraka), Zbirke gnijezda (oko 50 komada) i Zbirke jaja (oko 500 komada).

Herpetološka i ihtiološka zbirka čine dvije cjeline: Zbirke vodozemaca i gmizavaca (oko 4.000 primjeraka), i Zbirke riba (oko 7.000 primjeraka).

Mamalogija obuhvata Zbirku sisara (oko 950 primjeraka).

Zaposleni: 
Adnan Zimić MA
biolog za kičmenjake – herpetolog kustos
načelnik Odjeljenja za prirodne nauke
Dr. sc. Dražen Kotrošan
muzejski savjetnik
biolog za kičmenjake - ornitolog
Dejan Kulijer
biolog za beskičmenjake - entomolog kustos
Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ribe, ajkula, morski pas, velika bijela psina

Velika bijela psina – Carcharodon carcharias Linnaeus

Morski psi (Selachii) su ribe koje se odlikuju hrskavičavim skeletom, škržnim otvorima u obliku proreza i trokutastim zubima koji su raspoređeni u nekoliko redova. Svrstavaju se među najstarije živuće kičmenjake, a pojavili su se prije oko 400 miliona godina.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, životinje, vodozemci, čovječija ribica

Čovječija ribica – Proteus anguinus Laurenti

Čovječija ribica (Proteus anguinus) endemična je vrsta vodozemca (Amphibia), koja naseljava podzemne vode i pećine u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, insekti, kukci, leptir, Atlas

Attacus atlas (Linnaeus)

Jedan od najinteresantnijih predstavnika noćnih leptira: površinom krila je najveći leptir na svijetu, a po ljepoti u rangu sa najljepšim dnevnim leptirima. Atlasa nalazimo u jugoistočnoj Aziji, posebno Malajskom arhipelagu.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, insekti, kukci, Goliath

Dynastes hercules (Linnaeus) i Goliathus goliathus Linnaeus

Mužjak južnoameričke vrste Dynastes hercules dug je nevjerovatnih 17 cm i predstavlja, po dužini, najveću vrsta tvrdokrilaca na planeti. Također, zahvaljujući težini larve od 100 grama, afrički tvrdokrilac Goliathus goliathus nosi titulu najteže vrste iz ove grupe.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, insekti, kukci, pećine, endem, endemska vrsta

Anthroherpon cylindricollis (Apfelbeck)

Kraško područje Dinarida pokriva veći dio Bosne i Hercegovine a izuzetno je bogato raznovrsnim tipovima podzemnih staništa koje odlikuje veliko bogatstvo vrsta, među kojima je posebno velik broj endemičnih.