You are here

Organizacija Zemaljskog muzeja

OSNOVNA STRUKTURA

Zemaljski muzej BiH bavi se muzeološkom, naučnom, odgojno-obrazovnom i izdavačkom djelatnošću, što je odredilo i njegovu organizacijsku strukturu. Sastoji se od četiri glavna odjeljenja: Odjeljenje za arheologiju, Odjeljenje za etnologiju, Odjeljenje za prirodne nauke i Biblioteka.

UPRAVA:

Dr. sc. Mirsad Sijarić
Direktor muzeja, v.d. (kontakt)
Dr. sc. Ana Marić
Zamjenica direktora
 
 

ADMINISTRACIJA:

Ermina Bahtanović
Viši referent za administrativne i kancelarijske poslove
Dr. sc. Ana Marić
Viša kustosica
Saliha Alijagić
Bibliotekarka 
 

KONTAKT:

Uprava i administracija:
kontakt@zemaljskimuzej.ba

Promocije i radionice:
aktivnosti@zemaljskimuzej.ba

Odjeljenje za arheologiju:
arheologija@zemaljskimuzej.ba 

Odjeljenje za etnologiju:
etnologija@zemaljskimuzej.ba

Odjeljenje za prirodne nauke:
prirodne.nauke@zemaljskimuzej.ba

Biblioteka ZMBiH
biblioteka@zemaljskimuzej.ba

Odjeljenje za konzervaciju:

konzervacija@zemaljskimuzej.ba