You are here

Izložbe

Fosili Sarajeva i okoline

Izložba „Fosili Sarajeva i okoline“, postavljena na Odjeljenju za prirodne nauke, pruža posjetiocima priliku da se upoznaju sa geološkom prošlošću i razvojem života na Zemlji, s posebnim fokusom na fosile Sarajeva i okoline. 

Svijet vodenih i močvarnih staništa

Kostur patkaste ulješure, preparati velike bijele psine, sredozemne medvjedice, kornjače želve i vidre neki su od najatraktivnijih eksponata u novoj stalnoj izložbi "Svijet vodenih i močvarnih staništa".

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, šume

Šume Bosne i Hercegovine

Izložba Šume Bosne i Hercegovine je stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke, osmišljena po principima fitocenologije – nauke o biljnim zajednicama. Ona prikazuje brojnost, raznolikost i složenost šumskih zajednica na prostoru Bosne i Hercegovine.

Odjeljenje za etnologiju, izložba Diorame s maketama

Diorame s maketama

Stalna izložba Diorame s maketama, postavljena u prizemlju Odjeljenja za etnologiju, predstavlja ambijente u kojima se odvijao život i rad na prostoru Bosne i Hercegovine u prošlosti. Svaka diorama rekonstruira jednu vrstu građevine ili lokalitet. 

Odjeljenje za etnologiju, Život i kultura gradskog stanovništva, 19. stoljeće

Život i kultura gradskog stanovništva Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću

Stalna postavka na Odjeljenju za etnologiju donosi uvid u stambenu kulturu i uopće kulturu življenja bogatog gradskog stanovništva. Posjetitelji mogu vidjeti scene iz života, postavljene u šest autentičnih soba koje potječu s kraja 18. i početka 19. stoljeća.

arheologija srednji vijek izložba

Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku

Stalno postavljena na Odjeljenju za arheologiju, izložba Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku smještena je u tri sale. U predvorju su izložene historijske karte postanka i promjena granica srednjovjekovne bosanske države od polovine 10. stoljeća do njenog nestanka 1463.

arheologija antika izložba

Bosna i Hercegovina u antičko doba

Stalno postavljena na Odjeljenju za arheologiju, izložba Bosna i Hercegovina u antičko doba okvirno je koncipirana prema dva razdoblja: rano Rimsko carstvo (principat) od kraja Batonovih ustanaka 9. godine nove ere do 3. stoljeća, te kasno Rimsko carstvo (dominat) od 4. do 6. stoljeća.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, sisari, šišmiš

Sisari

Od oko 4.500 vrsta sisara, njih 200 registrirano je u Evropi. Stalna izložba na Odjeljenju za prirodne nauke pokazuje bogatstvo i raznovrsnost ovog segmenta faune na prostorima Bosne i Hercegovine.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ornitologija, ptice

Ptice Bosne i Hercegovine

U Bosni i Hercegovini, tokom 19. i 20. stoljeća, zabilježeno je prisustvo 326 vrsta iz razreda ptica (Aves). Od toga, 226 vrsta zabilježeno je na gniježđenju, dok su preostale registrirane u prolazu ili tokom zimovanja. Nažalost, prema podacima s kraja 20.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, pećinska fauna, pećine, sisari, sisavci, šišmiš, slijepi miš

Pećinska fauna

Stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke pruža uvid u životinjski svijet koji odlikuje pećine kao tip staništa sa specifičnim ekološkim uvjetima: povećana vlaga, tama, male temperaturne razlike u toku godine i dr.

Fauna planinskih tekućica

Stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke, izložba pruža uvid u životinjski svijet karakterističan za potoke i rijeke bosanskohercegovačkih planina kao specifičan ekosistem.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija

Zoogeografska izložba

Specifičnost je ove izložbe što ne prikazuje životinjske vrste koje nalazimo u Bosni i Hercegovini nego životinje od kojih mnoge slove za egzotične.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, životne zajednice, diorama

Živi svijet Bosne i Hercegovine

Stalno postavljena na Odjeljenju za prirodne nauke, izložba se sastoji od šest diorama koje prikazuju najkarakterističnije životne zajednice na prostoru Bosne i Hercegovine: hercegovački krš, bosansko pobrđe, bosanskohercegovačku goru (dvije diorame), visokoplaninske pašnjake i planinsko jezero.

Beskičmenjaci

Carstvo životinja podijeljeno je, na osnovu posjedovanja kičme, u dvije grupe: beskičmenjake (Avertebrata) i kičmenjake (Vertebrata). Beskičmenjaci čine oko 95% svih do sada otkrivenih životinjskih vrsta.

Botanički vrt

Botanički vrt osnovan je 1912/13. godine pod rukovodstvom poznatog botaničara Karla Malija (Malý) (1874.–1951.). Vremenom je mijenjao svoju fizionomiju, ali mu je koncepcija, uz manje izmjene, i do danas ostala onakva kakva je bila na početku.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosil, pleistocen, kosti, mamut, bizon, los

Pleistocenski i subfosilni vertebrati Bosne i Hercegovine

Izložba prikazuje fosilne ostatke sisara, pretežno gornjopleistocenske starosti sa područja Bosne i Hercegovine, sigaste tvorevine bosanskohercegovačkih pećina, te subfosilne i kosti današnjih sisara nađenih u pećinama Hercegovine. 

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, rude, stijene

Izložba stijena i ruda

U izloženoj zbirci stijena, posjetitelji mogu vidjeti sve tri glavne vrste stijena koje grade Zemljinu koru: magmatske, sedimentne i metamorfne. Iz grupe magmatskih stijena izloženi su: granit, sijenit, diorit, gabro, andezit, melafir, trahit i dr.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali

Minerali

Izložba Minerali sastoji se iz dva glavna dijela.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, kopitari, papkari

Kopitari i papkari svijeta

Među kičmenjacima nijedna grupa životinja nije toliko naizgled raznovrsna, a u isto vrijeme rodbinski povezana kao što su kopitari.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, smrčak, Morchella esculenta

Više gljive (Macromycetes)

Stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke prikazuje najznačajnije i najpoznatije gljive na prostoru Bosne i Hercegovine.