You are here

Izložbe

Fauna planinskih tekućica

Stalna postavka na Odjeljenju za prirodne nauke, izložba pruža uvid u životinjski svijet karakterističan za potoke i rijeke bosanskohercegovačkih planina kao specifičan ekosistem.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija

Zoogeografska izložba

Specifičnost je ove izložbe što ne prikazuje životinjske vrste koje nalazimo u Bosni i Hercegovini nego životinje od kojih mnoge slove za egzotične.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, životne zajednice, diorama

Živi svijet Bosne i Hercegovine

NAPOMENA: Radi se na novoj stalnoj izložbenoj postavci.

Beskičmenjaci

Carstvo životinja podijeljeno je, na osnovu posjedovanja kičme, u dvije grupe: beskičmenjake (Avertebrata) i kičmenjake (Vertebrata). Beskičmenjaci čine oko 95% svih do sada otkrivenih životinjskih vrsta.

Botanički vrt

Botanički vrt osnovan je 1912/13. godine pod rukovodstvom poznatog botaničara Karla Malija (Malý) (1874.–1951.). Vremenom je mijenjao svoju fizionomiju, ali mu je koncepcija, uz manje izmjene, i do danas ostala onakva kakva je bila na početku.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosil, pleistocen, kosti, mamut, bizon, los

Pleistocenski i subfosilni vertebrati Bosne i Hercegovine

Izložba prikazuje fosilne ostatke sisara, pretežno gornjopleistocenske starosti sa područja Bosne i Hercegovine, sigaste tvorevine bosanskohercegovačkih pećina, te subfosilne i kosti današnjih sisara nađenih u pećinama Hercegovine. 

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, rude, stijene

Izložba stijena i ruda

U izloženoj zbirci stijena, posjetitelji mogu vidjeti sve tri glavne vrste stijena koje grade Zemljinu koru: magmatske, sedimentne i metamorfne. Iz grupe magmatskih stijena izloženi su: granit, sijenit, diorit, gabro, andezit, melafir, trahit i dr.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali

Minerali

Izložba Minerali sastoji se iz dva glavna dijela.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, kopitari, papkari

Kopitari i papkari svijeta

Među kičmenjacima nijedna grupa životinja nije toliko naizgled raznovrsna, a u isto vrijeme rodbinski povezana kao što su kopitari.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, smrčak, Morchella esculenta

Više gljive (Macromycetes)

NAPOMENA: Radi se na novoj stalnoj izložbenoj postavci.
 

Stranice