You are here

Izložbe

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, kopitari, papkari

Kopitari i papkari svijeta

Među kičmenjacima nijedna grupa životinja nije toliko naizgled raznovrsna, a u isto vrijeme rodbinski povezana kao što su kopitari.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, gljive, Macromycetes, smrčak, Morchella esculenta

Više gljive (Macromycetes)

NAPOMENA: Radi se na novoj stalnoj izložbenoj postavci.
 

Stranice