You are here

Odjeljenje za prirodne nauke

Odjeljenje čine: Geološki odsjek, Zoološki odsjek i Botanički odsjek. Njihove bogate zbirke obuhvataju živi i neživi svijet Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, sa oko 2 miliona uzoraka, većinom prikupljenih terenskim istraživanjima. Manjim dijelom, dobiveni su razmjenom, poklonima ili otkupom.

Dio materijala pohranjen je u naučnim zbirkama pojedinih odsjeka, a dio prikazan u stalnim izložbenim postavkama smještenim u zgradi Odjeljenja. U centralnom dijelu, između četiri zgrade Muzeja, smješten je Botanički vrt sa svojim živim zbirkama.

Izložbe Odjeljenja za prirodne nauke:

Odjeljenje za prirodne nauke dobilo je svoju zgradu 1913. godine, nakon izgradnje kompleksa od četiri zgrade Muzeja, a tada je osnovan i Botanički vrt. 

prirodne.nauke@zemaljskimuzej.ba

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, mamut
<

Mamut – Mammuthus primigenius Blumenbach

Zub mamuta nađen je u naplavinama rijeke Save kod Gradiške. Pripada vrsti Mammuthus primigenius, poznatoj pod imenom vunasti mamut. Bile su to ogromne životinje (do 3,5 metra visoke) velikih kljova i duge, guste dlake, tipični predstavnici ledenog doba.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, endemi, Hermanov usljivac, Pedicularis hoermanniana K. Maly

Hermanov ušljivac – Pedicularis hoermanniana K. Malý

Višegodišnja biljka iz porodice stupnikovica ili zijevalica (Scrophulariaceae).

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, endemi, maleni jaglac, primula minima

Maleni jaglac – Primula minima L.

Ova vrsta jaglaca (Primulaceae) poznata je samo iz herbarskog materijala Zemaljskog muzeja prikupljenog početkom prošlog stoljeća na planini Čvrsnici. Njen legator i determinator bio je Pavle Fukarek. Prema IUCN-u, svrstana je u kategoriju vrsta za koje se pretpostavlja da su izumrle.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, herbarij, gospina papučica, endemi

Gospina papučica – Cypripedium calceolus L.

Vrsta koju mnogi smatraju najljepšom evropskom orhidejom (Orchidaceae), jedna je od najrjeđih biljnih vrsta u Bosni i Hercegovini.

Odjeljenje za prirodne nauke, botanika, herbarij, endemi, vlašićka ruža

Vlašićka ruža – Rosa brandisii Keller

Ova vrsta ruže (Rosaceae) pronađena je na planini Vlašić 1901. godine, a dobila je naziv u čast Ericha Brandisa, legatora i determinatora. Brandis je bio biolog, a radeći kao nastavnik u travničkoj gimanziji na prijelazu 19. i 20.