You are here

Arheološko predavanje "5000 godina stare poruke slikovnim pismom iz Bosne"

Datum događaja: 
20/05/2016

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 20. maja 2016. godine ugostit će dr. sci. Aleksandra Durmana, redovnog profesora Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. Durman će održati predavanje na temu „5000 godina stare poruke slikovnim pismom iz Bosne“. Riječ je o arheološkim nalazima iz Bosne koji pripadaju vučedolskoj kulturi.

Predavanje će biti održano u 11:00 sati u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH, a organizovano je u saradnji sa Bošnjačkim institutom u Sarajevu.

Vučedolska kultura pokriva period od 3000. do 2600. godine p.n.e., a dobila je naziv po najstarijem naselju, lokalitetu Vučedol, na Dunavu pokraj Vukovara. Bosna i Hercegovina je jedna od perifernih oblasti prostiranja vučedolske kulture. To je najizrazitija eneolitska kultura na području BiH, i u naše krajeve došla je u svom već oformljenom obliku, te nalazišta pripadaju njenim razvijenijim fazama. Najznačajnija vučedolska nalazišta na ovom prostoru koncentrisana su u zapadnoj i južnim dijelovima centralne Bosne i na osnovu tipoloških odlika keramičkih nalaza izdvajaju se dvije zasebne varijante ove kulture – zapadnobosanski ili hrustovački tip i južnobosanski ili tip Debelo brdo.