You are here

Odsjek za geologiju

Odsjek za geologiju obuhvata sljedeće sistematske zbirke :

Mineralogija: Zbirka minerala Bosne i Hercegovine sadrži oko 2.500 uzoraka, a Generalna zbirka minerala oko 2.200. Zbirka meteorita sadrži 66 primjeraka. 

Petrografija: Zbirka stijena i ruda Bosne i Hercegovine sadrži oko 1.300 primjeraka, a Generalna zbirka oko 700 primjeraka.

Paleontologija: Zbirka fosila Bosne i Hercegovine sadrži oko 18.000 primjeraka, a Generalna zbirka fosila oko 14.000 (Mollusca, Echinodermata, Brachiopoda, biljke, kičmenjaci itd.).

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosil, pleistocen, kosti, leopard

Leopard - Panthera pardus spelaea Bächler

Leopard  ledenog doba bio je rasprostranjen u Evropi u gornjem pleistocenu. Pripada porodici mačaka (Felidae) i pretpostavlja se da je izumro prije 24 000 godina.

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosili, mamut
<

Mamut – Mammuthus primigenius Blumenbach

Zub mamuta nađen je u naplavinama rijeke Save kod Gradiške. Pripada vrsti Mammuthus primigenius, poznatoj pod imenom vunasti mamut. Bile su to ogromne životinje (do 3,5 metra visoke) velikih kljova i duge, guste dlake, tipični predstavnici ledenog doba.

Hematit

Ime hematit izvedeno je od grčke riječi haima, što znači krv, a odnosi se na crvenu boju ovog minerala. Hematit se upotrebljava kao polazni materijal za sintezu raznih ferita (koriste se kao magneti).

Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, malahit

Malahit

Najprepoznatljivija karakteristika malahita svakako je njegova intenzivna zelena boja, a popularnim ga čini i trakasta tekstura, u kojoj se smjenjuju svjetliji i tamniji tonovi.

geologija, minerali, pirit

Pirit

Pirit se pojavljuje u lijepim pravilnim kristalima. Žute boje i metalnog sjaja, podsjeća na zlato. Od plemenitog metala se razlikuje po tome što se ne da obrađivati. Također, dok se od zlata dobija zlatnožuti prah, mrvljenjem pirita dobijamo crni prah. Po hemijskom sastavu je sulfid željeza.