You are here

Fosili Sarajeva i okoline

Izložba „Fosili Sarajeva i okoline“, postavljena na Odjeljenju za prirodne nauke, pruža posjetiocima priliku da se upoznaju sa geološkom prošlošću i razvojem života na Zemlji, s posebnim fokusom na fosile Sarajeva i okoline. 

Izložbu čine dvije tematske cjeline. Prva cjelina prati razvoj života na Zemlji, a svako geološko razdoblje predstavljeno je informativnim tekstom i primjercima tipičnih predstavnika flore i faune. Tokom duge geološke povijesti život na Zemlji je opstao i pored pet globalnih katastrofa tokom kojih je došlo do masovnog izumiranja biljaka i životinja. U izložbi se nalaze fosilizirani ostaci izumrlih vrsta, kao i atraktivni model Dimetrodona, životinje iz grupe Sinapsida koja je živjela u permu (299-252 miliona godina) i koja je izumrla prije pojave dinosaurusa.

Druga tematska cjelina izložbe odnosi se na fosile Sarajeva i okoline. Među najstarije nalaze spadaju fosilni ostaci iz mezozoika (252-66 miliona godina) koji svjedoče o postojanju dubokog mora na prostoru današnjeg Sarajeva. Taj period je u izložbi, između ostalog, predstavljen jedinstvenim fosilom peraje morskog psa, Acronemus bosniensis iz trijasa (252-201 miliona godina), nađenim na lokalitetu Palež na planini Trebević kraj Sarajeva. 

Nalazi papratnjača, ježinaca, glavonožaca, školjki i riba iz Prače i drugih područja jugoistočno od Sarajeva, predstavnici su flore i faune koja je bila razvijena u vrijeme paleozoika (430-359 miliona godina). Kenozoik (66-0 miliona godina) je predstavljen fosilnim ostacima kičmenjaka iz neogena i kvartara. Fosili riba, nađeni na mjestu današnjeg naselja Ciglane u Sarajevu, dokaz su da je u neogenu (23-2,58 miliona godina) na prostoru današnjeg Sarajeva postojalo veliko jezero. 

Među najmlađim fosilma u izložbi ističu se ostaci pećinskog medvjeda iz kvartara (Ursus spelaeus) koji su nađeni u pećini Megara na Bjelašnici (2,58-0 miliona godina).

Fosili nas vode na putovanje kroz geološku prošlost Sarajeva i okoline otkrivajući tajne davnina dok nam  istovremeno nude pogled u budućnost života na Zemlji.