You are here

Srednji vijek

Zbirka Odsjeka za srednji vijek obuhvata oko 11.500 predmeta srednjovjekovne kulture Bosne i Hercegovine u razdoblju od 6. do 15. stoljeća.

Stalna postavka Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku smještena je u tri dvorane. U prvoj dvorani predstavljeno je razdoblje od 6. do sredine 12. stoljeća, u drugoj dvorani razdoblje od 12. do 15. stoljeća, a u trećoj dvorani izloženi su spomenici arhitekture i skulpture od 12. do 15. stoljeća.

Zemaljski muzej BiH ima dvije izložbe stećaka postavljene na otvorenom prostoru.

Zaposleni: 
Dr. sc. Mirsad Sijarić
vd direktor
arheolog za kasni srednji vijek, muzejski savjetnik
MA Adisa Lepić
Načelnica Odjeljenja
arheologinja za rani srednji vijek, kustosica
MA Lejla Bečar Genjac
arheologinja za ranoosmanski period
kustosica
<

Stećak Vlatka Vlađevića

Stećak Vlatka Vlađevića u obliku sanduka sa visokim postoljem. Gornje ivice i uglovi sanduka su oštećeni, a na tri strane nalazi se natpis u tri reda. Natpis je ispisan tako da su slova okrenuta naopako.

<

Zgošćanski sljemenjak

Veliki stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem.Sve četiri strane sarkofaga su bogato ornamentisane  figurama, biljnim, geometrijskim i arhitektonskim motivima. Na gornjem dijelu sjeverne strane isklesane su dvije pločice na kojima je nekada stajao natpis. Slova natpisa vremenom su uništena.

<

Zlatni prsten kralja Tvrtka I Kotromanića 3D

Zlatni prsten kralja Tvtka I

slika Kamene stolice iz Bukovice
<

Vladarski tron

Kamena stolica iz Bukovice najvjerovatnije je bila vladarsko prijestolje Jelene Grube, jedine samostalne kraljice koja je vladala Bosnom nakon smrti svoga supruga Dabiše (1395.-1398.).

Ostaci pogrebnog plašta kneza Mirka Radojevića

Ostaci pogrebnog plašta kneza Mirka Radojevića

Prema sačuvanom natpisu na jednom stećku u Kopošićima nedaleko od Ilijaša znalo se da je tu nekad bio ukopan bosanski knez Batić Mirković. Arheološkim istraživanjima provedenim na toj nekropoli 2015.