You are here

Zgošćanski sljemenjak

Odsjek:

Veliki stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem.Sve četiri strane sarkofaga su bogato ornamentisane  figurama, biljnim, geometrijskim i arhitektonskim motivima. Na gornjem dijelu sjeverne strane isklesane su dvije pločice na kojima je nekada stajao natpis. Slova natpisa vremenom su uništena. Istočna strana je jednim pojasom podijeljena na dva polja. U gornjem polju je prikazan grad s kulama i 4 ljudske figure; u donjem su 2 ljudske figure koje drže konje. Polja su uokvirena tordiranom vrpcom i trakom ispunjenom biljnim ornamentom. U gornjem polju sjeverne strane 5 konjanika jaše ka pročelju (prema istoku); u donjem polju je scena lova te leopard (ili lav?) i zmaj. Ivice ovog polja su uokvirene slično kao i na istočnoj strani. Zapadna strana, pored horizontalne, razdijeljena je i vertikalno na 4 polja trakama s biljnim ornamentima. Ova manja polja ispunjena su krugovima u koje su upisani šesterolisni cvjetovi. Polje zabata je bez ikakvog ukrasa. Na južnoj strani, u gornjem polju ponovljen je ukras sa zapadne strane, s manjim izmjenama. U donjem polju je ponovo prikazano 5 konjanika: 4 od njih jašu prema pročelju, a jedan im ide u susret. 

Zgošćanski sljemenjak važi za jedan od najreprezentativnijih stećaka u regionu. 

U vrt ZMBIH prenesen je 1913. godine kada je kustos Ćiro Truhelka  izvršio rekognosciranje lokaliteta Crkvina u Donjoj Zgošći. Od tada do danas predmet je interesovanja mnogih naučnika, a njega bogata ikonografija plijeni pažnju svih posjetilaca Muzeja. 

 

Vrsta predmeta: