You are here

Jezičac pojasa iz Vrbljana

Odsjek:

U Vrbljanima kod Ključa, tokom arheoloških istraživanja kasnoantičkoga kastela, otkriveno je više predmeta koji se vežu za ranosrednjovjekovni period. Među tim predmetima posebno se ističe bronzani i pozlaćeni jezičac pojasa koji je sa obje strane ukrašen u tzv. insularnom stilu.

Na njegovoj gornjoj strani, ukrašenoj životinjskim, geometrijskim i biljnim motivima, na apliciranim pločicama teče liturgijski natpis u skraćenicama: S(an)c(tu)s S(an)c(tu)s D(omi)n(u)s S(a)b(aoth), dok se na donjoj strani, ukrašenoj životinjskim prikazom i valovitom viticom, nalazi natpis: TETGIS FABER ME FECIT (Tetgis kovač me napravio). Prema svojim stilskim karakteristikama, taj izuzetno rijetki i dragocjeni predmet mogao bi se okarakterizirati kao produkt ranokarolinških radionica u oblasti Rajne iz vremena druge polovine 8. stoljeća.

Pretpostavlja se da je ovaj jezičac pojasa pripadao franačkom misionaru koji je djelovao u ovim krajevima.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Jezičac pojasa možete vidjeti na Odjeljenju za arheologiju, u stalnoj postavci Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku.