You are here

bronza; pozlata

Jezičac pojasa iz Vrbljana

U Vrbljanima kod Ključa, tokom arheoloških istraživanja kasnoantičkoga kastela, otkriveno je više predmeta koji se vežu za ranosrednjovjekovni period. Među tim predmetima posebno se ističe bronzani i pozlaćeni jezičac pojasa koji je sa obje strane ukrašen u tzv. insularnom stilu.