You are here

Antika

Zbirka Odsjeka za antiku obuhvata oko 25.000 arheoloških predmeta rimske provincijalne kulture na tlu Bosne i Hercegovine od 1. do 6. stoljeća nove ere. Dio predmeta pripada ranoj historiji kršćanstva. Bogata numizmatička zbirka posebno osvjetljava ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u doba Rimske imperije.

Stalna postavka Bosna i Hercegovina u antičko doba daje cjelovitu sliku kulturnohistorijskog razvoja na ovom području u doba rimske uprave: doba ranog Rimskog carstva ili Principata i doba kasnog Carstva ili Dominata.

<

Rimska bronzana svjetiljka

Brončana rimska svjetiljka

arheologija antika posuda
<

Riton u crvenofiguralnom stilu

Grčka slikana keramika je vrlo važan arheološki materijal, na osnovu koga je moguće rekonstruirati svakodnevni život, trgovinu, društvene odnose, religiju i historijske događaje tog perioda.

arheologija antika posuda

Posuda s motivom pozorišnih maski

Predmet je donesen u Zemaljski muzej u fragmentiranom stanju, kao slučajni nalaz, da bi nakon rekonstrukcije dobio sadašnji oblik. Posuda je od fino prečišćene zemlje, tankih stijenki, djelimično oštećena pri otvoru. Na tri su strane vidljivi reljefi koji predstavljaju pozorišnu masku. 

arheologija antika skulptura
<

Bronzana ruka Sabazijeva kulta

Prostor današnje Srebrenice u antičkom periodu bio je rudarsko i administrativno sjedište, odakle se upravljalo rudnicima u čak dvije provincije: Dalmaciji i Panoniji.

arheologija antika svjetiljka

Bronzana lucerna

Do danas je na prostoru Bosne i Hercegovine otkriveno, nabavljeno ili se čuva oko 400 antičkih lucerni (svjetiljki). Njihova najmnogobrojnija kolekcija čuva se u Zemaljskom muzeju BiH.