You are here

Rimska bronzana svjetiljka

Odsjek:

Brončana rimska svjetiljka

Svjetiljka izrađena od bronze. Na disku nalazi se otvor na kome nedostaje poklopac. Sa stražnje strane i na sredini vrata nosa nalaze se rupice za lanac na kojem je visila. Sa desne i lijeve strane korijena nosa nalaze se ukrasi u obliku malih udubljenja zvjezdica. Na dnu povišena kružnica.