You are here

Krehin Gradac kod Čitluka

<

Rimska bronzana svjetiljka

Brončana rimska svjetiljka

arheologija antika svjetiljka

Bronzana lucerna

Do danas je na prostoru Bosne i Hercegovine otkriveno, nabavljeno ili se čuva oko 400 antičkih lucerni (svjetiljki). Njihova najmnogobrojnija kolekcija čuva se u Zemaljskom muzeju BiH.