You are here

Križ iz predromaničke crkve u Vrutcima

  • arheologija srednji vijek križ

Odsjek:

Na lokalitetu Crkvina kod sela Vrutci, na Ilidži kod Sarajeva, 1960. i 1961. godine izvedena su arheološka istraživanja prilikom kojih je istražena nekropola sa 80 stećaka i ostaci predromaničke crkve koja je spomenuta u povelji Bele IV, izdane u Glažu u Usori 20. 7. 1244. godine. U povelji se spominju biskupska imanja koja je potvrdio tadašnji bosanski ban Ninoslav.

Stilska svojstva ostataka otkrivenog crkvenog namještaja, tj. konstatirana karakteristična pleterna ornamentika pokazuje karakteristike razvijene pleterne skulpture kojom dominira troprutasta traka. Ulomci križa, kao i kamene grede, sa zabata oltarne pregrade, ukrašeni su isprepletenim troprutnim trakama, kukama i perforiranim rebrom, što su ukrasni motivi za koje postoje precizno datirane analogije, posebno na prostoru Dalmacije. Zato se osnovano može pretpostaviti da se ulomci crkvenog namještaja, kao i crkva sama, trebaju datirati u drugu polovinu 9. ili prvu polovinu 10. stoljeća.

Vrsta materijala i tehnike:

Dostupnost 
Križ možete vidjeti na Odjeljenju za arheologiju, u stalnoj postavci Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku.
  • arheologija srednji vijek križ