You are here

Vrutci kod Ilidže (Sarajevo)

arheologija srednji vijek križ
<

Križ iz predromaničke crkve u Vrutcima

Na lokalitetu Crkvina kod sela Vrutci, na Ilidži kod Sarajeva, 1960. i 1961. godine izvedena su arheološka istraživanja prilikom kojih je istražena nekropola sa 80 stećaka i ostaci predromaničke crkve koja je spomenuta u povelji Bele IV, izdane u Glažu u Usori 20. 7. 1244. godine.