You are here

Zlatni prsten kralja Tvrtka I Kotromanića 3D

Odsjek:

Zlatni prsten kralja Tvtka I

Masivni zlatni prsten čiji je obruč sastavljen od tri tordirane žice. Na prednjoj strani prstena je velika kruna sa masivnim gorskim kristalom. Kruna se sastoji sa redom stubića unaokolo kojih ima osam a tri nedostaju. Oni imaju izgled stubova omotani žicom prema gore se sužuju. Ova tehnika rada koja se na prstenu oponaša kao livenje je vizantska.