You are here

Malahit

  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, malahit

Odsjek:

Najprepoznatljivija karakteristika malahita svakako je njegova intenzivna zelena boja, a popularnim ga čini i trakasta tekstura, u kojoj se smjenjuju svjetliji i tamniji tonovi.

Malahit je čovjeku poznat hiljadama godina. U drevnim civilizacijama amajlije od malahita nošene su kao zaštita od bolesti i loše sreće. Zbog velike osjetljivosti neotporan je na habanje, pa se zato rjeđe upotrebljava za izradu nakita i samim tim ne spada u najcjenjenije (polu)drago kamenje.

Po hemijskom sastavu, malahit je karbonatni mineral poznat kao bakar karbonat, koji kristalizira u monoklinskom kristalnom sistemu. Individualni kristali malahita su dosta rijetki.
 

Lokalitet:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Malahit možete vidjeti u mineraloškoj zbirci, na Odjeljenju za prirodne nauke.
  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, minerali, malahit