You are here

Leopard - Panthera pardus spelaea Bächler

  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosil, pleistocen, kosti, leopard

Odsjek:

Leopard  ledenog doba bio je rasprostranjen u Evropi u gornjem pleistocenu. Pripada porodici mačaka (Felidae) i pretpostavlja se da je izumro prije 24 000 godina. Na osnovu fosilnih nalaza iz malih pećina može se zaključiti da je u njima nalazio privremeno sklonište i koristio ih za odlaganje ulovljenog plijena. Rijetki su fosilni nalazi ovog leoparda u velikim pećinama, jer su ih nastanjivali veći predatori kao što su medvjedi, lavovi ili ljudi.

Primjerci vjetreničkih leoparda poznati su u svijetu kao najbolje očuvani i najcjelovitiji skeleti ove vrste i od izuzetne su važnosti za paleontologiju. Nađeni su oko 2 kilometra od ulaza u Vjetrenicu, u blizini medvjeđeg brloga. Pretpostavlja se da su se utopili usljed naglog nadiranja podzemnih voda. Fosilni ostaci ova tri primjerka čuvaju se u Zemaljskom muzeju BiH, u paleontološkom depou zbirke Vertebrata. Ustanovljena starost od 31 000 do 39 000 godina ukazuje da su živjeli u gornjem pleistocenu.

Lokalitet:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Leopard je dio zbirke Vertebrata, koja se čuva u Paleontološkom depou. Dostupan je za proučavanje uz konsultacije s administracijom Muzeja i kustosom.

Predmeti na ovom odsjeku

  • Odjeljenje za prirodne nauke, geologija, geološka prošlost, fosil, pleistocen, kosti, leopard