You are here

Dodjela certifikata polaznicima Programa upravljanja muzejskim zbirkama

Datum događaja: 
27/01/2017

U Zemaljskom muzeju BiH, 27. 1. 2017. godine, u 14:00 sati, bit će održana završna ceremonija dodjele certifikata za Program upravljanja muzejskim zbirkama.

Program je vodila Fionn Zarubica, stručnjakinja za upravljanje zbirkama, s ciljem da obuči muzejske profesionalce i sve one koji brinu o zbirkama da stalno utječu na unapređivanje kvaliteta zbirki i čine ih dostupnim za javnost, te da na taj način pomognu zaštitu i očuvanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine i podstaknu njen ekonomski razvoj.

Upravljanje muzejskim zbirkama je profesija koja se razvila u Sjedinjenim Američkim Državama i veoma je važna za promociju umjetničkih i kulturnih aktivnosti u savremenom svijetu. Rad sa zbirkama zasniva se na modernom i praktičnom pristupu zaštiti i upravljanju zbirkama, prezentaciji umjetničkih i predmeta kulturne baštine, kao i na razvoju zbirki, obrazovanju u oblasti rada sa zbirkama i uključivanju šire zajednice u pitanja zaštite predmeta.

Program je realiziran uz pomoć Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Fionn Zarubica Learn.

PROGRAM
Upravljanje muzejskim zbirkama –Bosna i Hercegovina
Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine | Fionn Zarubica Learn
14.00 Doček J. Drew Giblin, Ataše za kulturu i obrazovanje Ambasade SAD-a
14.05 Posjeta J. Drew Giblin, Atašea za kulturu i obrazovanje Ambasade SAD-a i
dr.sci. Mirsada Sijarića, v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH učesnicima
Programa.
Uvodni govori:
1) dr.sci. Mirsad Sijarić, v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH
2) J. Drew Giblin, Ataše za kulturu iobrazovanje, Ambasade SAD-a
3) Aida Salketić, alumnae Programa
4) Fionn Zarubica, Direktorica Programa upravljanja muzejskim zbirkama

14.15 Podjela certifikata Programa upravljanja muzejskim zbirkama J. Drew Giblin,
Ataše za kulturu i obrazovanje Ambasade SAD-a
14.20 Izjave za medije
14.30 Završetak službene posjete