You are here

Izložba „Karanfile, cvijeće moje“ u galeriji Općine Novi Grad

Datum događaja: 
08/05/2019

Izložba „Karanfile, cvijeće moje“ autorice Berine Bečić, više kustosice hortikulturistice u Botaničkom vrtu Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH, će biti otvorena u srijedu 8. maja u 14:30 sati u galeriji Općine Novi Grad. 

Postavka ima za cilj da prikaže značaj, simboliku i upotrebu karanfila u bosanskohercegovačkoj tradiciji, ali i da skrene pažnju na neophodnost zaštite genofonda autohtonih karanfila.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da devet vrsta karanfila s područja Bosne i Hercegovine imaju status ugrožene, ranjive, rijetke ili potencijalno ugrožene vrste i trebaju se naći u Crvenoj knjizi flore BiH.

Izložba je ujedno i apel kako bi se zaštitile ugrožene vrste karanfila.

Osim skretanja pažnje na ugrožene vrste karanfila, izložba također ukazuje i na tradiciju naroda u BiH te upotrebu, simbolizam i značaj tog cvijeta koji se često javlja u lirskoj usmenoj poeziji, gdje simbolizira viteštvo, hrabrost i odvažnost. Javlja se i na ornamentici gradske i seoske nošnje i dijelovima pokućstva u tradiciji naroda BiH, a također je i neizostavni dio tradicionalne vrtne umjetnosti bosanskohercegovačkih avlija.

Realizacijom ove izložbe nastavlja se uspješna saradnja Zemaljskog muzeja BiH i Općine Novi Grad.