You are here

Izložba Predah

Datum događaja: 
01/02/2021

Dragi naši posjetici,

u proteklom periodu uposlenici Odjeljenja za etnologiju, u suradnji sa kolegama sa Odjeljenja za arheologiju i Odjeljenja za konzervaciju, povodom obilježavanja 133 godine postojanja Zemaljskog muzeja BiH, aktivno su radili na organizovanju i postavljanu izložbe naziva „Predah“

Riječ je o ispijanju kahve i uživanju u duhanu u bosanskohercegovačkoj kulturi i tradiciji. Kahva je piće koje kulturološki zahtijeva predah, traži da se zaustavi vrijeme i pažnja usmjeri na sagovornika. Kada pak sagovornika nema, uživaoci u ovome napitku često govore da se “imaginarni“ razgovor odvija u mislima, uz smotuljak duhana ili cigaretu. Kako god, vremenom, ritual ispijanja kahve nalagao je da se svi poslovi i žurba na trenutak odlože, dajući kahvi i duhanu značenje donositelja predaha i razbibrige.

Premda je široj Evropi predstavljena u ranom 17. stoljeću, kahva je na prostor Bosne i Hercegovine došla u 16. vijeku i vrlo brzo postala dio svakodnevnog života i navika ovdašnjih ljudi. Bilo da se radi o kafanama koje su postojale kod nas već od kraja 16. stoljeća, ili konzumiranju kahve kod kuće, ustaljivanje navike pijenja kahve pratila je privredna i društvena aktivnost koja se vremenom razvijala i mijenjala.

Prošavši kroz historijski, kulturološki, ali i ekonomski put kahve i duhana, etnolozi su pokušali objasniti njihov značaj i utjecaj na kulturu ovdašnjih ljudi. Također, važan dio izložbe posvećen je cigaretama u toku rata - kao fenomenu predaha i oduška, ali i ulozi cigareta u ratu, u svojstvu platežnog sredstva, pri čemu je naglašavan njihov psihološki učinak na prosječnog čovjeka - prividan bijeg iz surove ratne svakodnevice.

Autori izložbe i kataloga: Samir Avdić, Lebiba Džeko, Nirha Efendić, Ernis Šljivo, Lejla Bečar, Amar Zahiragić.

Izložba će biti otvorena u ponedjeljak, 1. februara 2021. u zgradi Odjeljnja za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH u 19 časova.

 

Molimo sve posjetitelje da koriste mjere zaštite shodno epidemiološkim uslovima rada.